Map &
Directions

Hours
mode_edit
Been here?
Rate it
chevron_left
 
chevron_right

Top Tours

 
Athens Sightseeing with Acropolis Museum
From EUR79.00
 
Small-Group Acropolis of Athens and City Highlights Tour
From EUR132.00
 
Private Walking Tour: National Archaeological Museum
From EUR60.00

Guru Restaurant Tips (3)

Guru Restaurant: Taste Thai cuisine

Modern cuisine from Thailand and some interesting asian plates. Nice asian decoration. After dinner continue for a drink at the upstairs bar with live jazz music from different groups.Last December some athenian vters we had a funny meeting there, but without photos:)))

Aggeliki's Profile Photo
Aggeliki
Mar 22, 2005

' GURU ' - Indian Restaurant
...

' GURU ' - Indian Restaurant

Favorite Dish Masala King Prawn: (Ãáñßäåò óùôáñéóìÝíåò ìå öñÝóêï ôæßíôæåñ, ìáãåéñåìÝíåò óå ìÝôñéá êÜñé óïò ìå ôï ìïíáäéêü ìåßãìá ìðá÷áñéêþí masala. Ðñïôåßíåôáé ìå áñùìáôéêü ñýæé basmatti áðü óáöñÜí êáé ðßôåò chappati).

Biriant Tandori Chicken: Rissotto basmatti (øß÷á áðü ìéóü êïôüðïõëï ìáñéíáñéóìÝíï êáé øçìÝíï óôï tandoori, êÜñé óïò, ìðá÷áñéêÜ, êÜóéïõò êáé óôáößäåò. Ðñïôåßíåôáé ìå ðßôåò naan).

tak_pap's Profile Photo
tak_pap
Sep 07, 2002

Guru Restaurant: Thai food in Geece!

the best thai food in Greece. Plus, this is a happening spot for the young and wealthy! If you are going on the weekend, make sure to calll ahead for a resevation. The locals love to shut the door on tourist any chance they get, but once you are in they treat you well.

Favorite Dish The green gurry is phenomonal!

jimmyjimmy858's Profile Photo
jimmyjimmy858
Jul 25, 2007
 
 
Sponsored Listings

Hotels in Athens

Hotels
Pyrgou-Olympias Ave, Olympia. Peloponnese, 270 65, Greece
Show Prices
Hotels
12 Nikitara, Athens, 106 78, Greece
Show Prices
Hotels
52 Panepistimiou Avenue, Athens, Attica, 10678, Greece
Show Prices
Hotels
41 Halkokondili St, Athens, Attica, 10432, Greece
Show Prices
Hotels
Themistokleous 49 - 53, Athens, 17455, Greece
Show Prices
Hotels
19 Patision & 10 Veranzerou St, Athens, Attica, 104 32, Greece
Show Prices
mindcrime's Profile Photo

mindcrime

"My trap!"
View Member
greekcypriot's Profile Photo

greekcypriot

"A Dream Holiday Destination"
View Member
Lilasel's Profile Photo

Lilasel

"Athina mou..."
View Member
STRATOS79's Profile Photo

STRATOS79

"ATHENS"
View Member
Kuznetsov_Sergey's Profile Photo

Kuznetsov_Sergey

"Athens afterwords"
View Member
 
 

Things To Do in Athens

Things to do

Central Market - Varvakios Agora

It is a great way to spend money on food. Also known as ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, it is located between...
View More
Things to do

Numismatic Museum

It’s probably the museum that I have passed by more than an other in Athens but it was only November 2015 when I visited for the first time (because a friend that we had a meeting near by told me he...
View More
Things to do

Benaki Museum

Benaki Museum is my favourite museum in Athens. Many temporary exhibitions are organized here. Last time we visited the Benaki Museum in April 2010 there were three temporary exhibions: The first one...
View More
Things to do

Museum of Cycladic Art

A collection of ancient treasures. The museum consists a wide range of exhibits, ranging from the Cycladic period to ancient Greek period and even a segment on contemporary art work. The contents...
View More
Things to do

Lycabettus Hill

Athens abounds with hills, and many are so barren they surge upwards and unpopulated out of the cityscape. Of all these hills, the standout is Mount Lycabettus, rising like a limestone fist from...
View More
Things to do

Jewish Museum

As described on the brochure of the Museum: "The Museum was founded in 1977 to collect, preserve, research and exhibit the material evidence of 2.300 years of Jewish life in Greece.As a historical...
View More

Getting to Athens

Address

L. Poseidonos 17, Vouliagmeni

Hours

We don't yet have hours for this Restaurants. Help us improve our info!

Map